KBCSg:Obrdlíková Juliana

Obrdlíková JulianaKnižní bibliografii české sociologie

OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Pedagogická sociologie. 1. vyd. Brno: Komenium, 1947. 29 s.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociální distance jako vertikální vazba společnosti. [rukopis] [S.l.]: [s.n.], 1948. 140 s.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana (ed.). Brněnská sociologická škola. Brno: Katedra sociologie filosofické fakulty UJEP; Městský výbor Socialistické akademie; Československá sociologická společnost, 1967. 124 s.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana; SLÁVIK, Dušan (eds.). Sociologická čítanka. Díl III.: ukázky z děl československých sociologů. Brno: Universita J. E. Purkyně, 1968. 187 s.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana; SLÁVIK, Dušan; SOLAŘ, Josef (eds.). O koncepci dějin československé sociologie: sborník materiálů ze symposia konaného v Brně ve dnech 19.-20. června 1967. Praha: Ústřední výbor Socialistické akademie; Brno: Městský výbor Socialistické akademie, 1968. 361 s.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociologický výzkum domovů důchodců v Ostravě. Část 1. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1970. 37 s.
OBRDLÍKOVÁ, Juliana. Sociologický výzkum domovů důchodců v Ostravě. Část 2. Výzkum potřeb ostravských starých lidí. Praha: Výzkumný ústav výstavby a architektury, 1970. 86 s.