KBCSg:Solař Josef

Solař JosefKnižní bibliografii české sociologie

OBRDLÍKOVÁ, Juliana; SLÁVIK, Dušan; SOLAŘ, Josef (eds.). O koncepci dějin československé sociologie: sborník materiálů ze symposia konaného v Brně ve dnech 19.-20. června 1967. Praha: Ústřední výbor Socialistické akademie; Brno: Městský výbor Socialistické akademie, 1968. 361 s.
SOLAŘ, Josef. Průmyslová sociologie: vybrané kapitoly: sborník přednášek ze semináře o průmyslové sociologii. České Budějovice: Dům techniky ČSVTS, 1966. 72 s.
SOLAŘ, Josef; OSECKÝ, Pavel; MOŽNÝ, Ivo. Jak se máte? 1. vyd. Brno: Čs. televize, 1967. 76 s.
SOLAŘ, Josef. Úvod do dějin sociologie. 1. vyd. Praha: SPN, 1968. 63 s.
SOLAŘ, Josef. Úvod do sociologie politiky. 1. vyd. Praha: SPN, 1969. 102 s.