KBCSg:Vaněk Antonín

Vaněk AntonínKnižní bibliografii české sociologie

MÁCHOVÁ, Jiřina; VANĚK, Antonín. Mýtus elit. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1973. 209 s.
VANĚK, Antonín. Příznaky krize manželské rodiny. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1971. 357 s.
VANĚK, Antonín. Sociální struktura: kritika buržoazní a revizionistické teorie. 1. vyd. Praha: Universita Karlova, 1975. 366 s.
VANĚK, Antonín. Studenti a společnost. Kritika antikomunistického a revizionistického působení na mládež. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1976. 231 s.
VANĚK, Antonín; SLUŠNÁ, Nataša. Antologie vybraných textů z děl klasiků marxismu-leninismu k vývoji marxistického sociologického myšlení. 1. vyd. Praha: SPN, 1981. 161 s.
VANĚK, Antonín. Kapitoly z dějin buržoazní sociologie. Praha: SPN, 1981. 161 s.
VANĚK, Antonín. Úvod do dějin marxistického sociologického myšlení. 1. vyd. Praha: SPN, 1981. 175 s.
VANĚK, Antonín. Přehled dějin české a slovenské sociologie: od nejstarších dob až do roku 1945. 1. vyd. Praha: SPN, 1981. 238 s.
VANĚK, Antonín. Přehled dějin české a slovenské sociologie od roku 1945 do současnosti: vznik, vývoj a formování marxistické sociologie v Československu. 1. vyd. Praha: Státní pedagogické nakladatelství, 1982. 172 s.
VANĚK, Antonín. Kapitoly z dějin české a slovenské sociologie. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1985. 134 s.
VANĚK, Antonín. Slovník českých a slovenských sociálně politických myslitelů a sociologů: autoři, časopisy, instituce, společnosti: 1848-1980. 1. vyd. Praha: Univerzita Karlova, 1986. 211 s.