Karbonáři

karbonáři – (od it. slova carbonaro = uhlíř) – členové tajné společnosti Carbonaria (scházeli se tajně v prodejnách uhlí), působící v Itálii v 1. polovině 19. st. a ve Francii ve 20. a 30. l. 19. st. It. k. usilovali o svržení fr. a rak. okupace Itálie, fr. bojovali proti restauračnímu režimu Bourbonů a za nastolení republiky. Leví k. posléze vstoupili do organizace Mladá Itálie (viz Mladá Evropa). K. se podíleli na revolucích nebo je dokonce organizovali – v Piemontu, Romagni, Modeně, Parmě a v království obou Sicílií. Soc. složení k. bylo velmi pestré, což vysvětluje i rozporuplnost hesel k., v nichž se republikánský demokratismus mísil s iluzemi o pozitivním významu monarchie, antiklerikalismus s mysticismem. K. vytvářeli složitě hierarchizovanou a plně zakonspirovanou síť revol. skupin, tzv. lóží. Jednání v nich se vyznačovalo obřadností, smyslem pro rituál a romantickou symboliku. Tím vytvářeli dlouhodobě fungující vzory polit. nonkonformního jednání, revol. étosu i revol. organizací. Vazby na organizace k. měla řada utopických socialistů i představitelů děl. hnutí (např. S. A. Bazard, P. Buonarotti, G. Mazzini a další), praktiky k. ovlivnily jak různé formy anarchismu, tak organizace typu mafie. K. měli blízko i ke svobodnému zednářství a zejm. v Itálii s ním často splývali.

Carbonari Carbonaro, Charbonneriers Carbonari carbonari

Jiří Linhart