Klika

klika – neformální skupina uvnitř formální organizace, prosazující vlastní zájmy, které mohou být a často jsou v rozporu se zájmy dané instituce. V jedné organizaci může být více skupin tohoto typu. Vytvářejí se kolem některých vedoucích pracovníků a jsou spolu v kompetitivním vztahu. K. může mít vertikální hierarchickou strukturu s řídícími a řadovými pracovníky, nebo může mít strukturu horizontální, kterou tvoří pracovníci téhož postavení, bojující např. proti vedení podniku nebo jiné k. zaměstnanců. K. mívají charakter nátlakové skupiny. Jsou postaveny na neformálních či přátelských vztazích. Komunikace členů k. se většinou týká taktiky boje s jinými skupinami či posílení pozice vlastní skupiny (oslabení druhých). Jiné k. jsou považovány za nepřátelské, budí nedůvěru, jsou podezírány ze špatných záměrů, příp. snaha kooperovat se interpretuje jako úskok. K. mají většinou dlouhodobý charakter. Bývají brzdou reforem a změn v organizaci, neboť členové se obávají ztráty své pozice. K. tedy většinou přispívají k rigiditě daného systému. Specif. typem k. je mafie.

clique clique, coterie, chapelle Clique camarilla, cricca

Tomáš Novák
Věra Capponi