Konflikt interpersonální

konflikt interpersonální viz konflikt experimentální, konflikt rolí