Konflikt politický

konflikt politický viz konflikt sociální, levice – pravice