Kontrarevoluce

kontrarevoluce – (z lat. contra = proti, mimo, z lat. revolutio = oddalování, navrácení a to od revolvere = opakovat, otáčet se kolem dokola) – protirevol. akce. Jednoznačně lze tento výraz použít v počátečních stadiích revoluce. V průběhu revol. procesu, kdy boje probíhají mezi jednotlivými skupinami revolucionářů, jakož i v případech, kdy je revoluce exportována do jiných zemí, bývá pojem k. dvojznačný, a to podle postoje uživatele. Pro stoupence revoluce, jejíž výsledky jsou exportovány, je k. odpor proti importu revoluce, pro ty, kteří se od důsledků importované revoluce osvobozují vlastní revoluční akcí, je odpor stoupenců tohoto importu k. Podobné dilema nastává i při užívání pojmů levice a pravice v polit. slova smyslu.

counter-revolution contre-révolution Konterrevolution controrivoluzione

Literatura: Skilling, G. H.: Czechoslovakia's Interrupted Revolution. Princeton 1976; viz též revoluce.

Jaroslav Krejčí