Kvocient inteligenční

kvocient inteligenční – (z lat. quot = kolik, resp. quotiens = kolikátý) – vyskytuje se v testech inteligence, je běžně označován IQ a vyjadřuje vztah mezi tzv. mentálním věkem ([math]A_M[/math]) a věkem skutečným ([math]A_S[/math]) podle vzorce [math]A_M \times 100 / A_S[/math]. Tento kvocient byl do psychologie zaveden W. Sternem r. 1922. K.i. je pojmem relativním, jeho smysluplnost je závislá na ověření spolehlivosti na příslušné populaci a na aplikaci na odpovídající věkové rozmezí. Určuje se nikoliv na základě vyplnění jednoho testu, ale na základě celé testové baterie. K.i. nelze zaměňovat se skutečnou inteligencí, protože vyjadřuje pouze poměrné číslo (viz intelekt a inteligence. Na základě dlouhodobého pozorování se dospělo k závěrům, že k.i. je diagnosticky význ. pouze v souvislosti s dalšími výsledky testů osobnosti.

intelligence quotient quotient intellectuel Intelligenzquotient quoziente di intelligenza

Michal Černoušek