Laissez faire

laissez faire – též „laissez nous faire“, v rozšířené podobě „laissez faire et laissez passer“ – známé heslo fr. fyziokratismu znamenající přibližně „nechte věcem volný průběh“. Odráželo přesvědčení, že hosp. i soc. život je dán přirozeným řádem a lidské zásahy věci spíše zhoršují, než zlepšují. Je proto třeba „méně, ale lépe vládnout“. Heslo bylo zaměřeno proti absolutismu a merkantilismu, stalo se však obecným výrazem liberalismu ve Francii i mimo ni. Jeho obsah podal v r. 1736 markýz R. L. d'Argenson, který v knize Pensée sur la Reformation de l'état požadoval, aby každý pracoval podle svého práva a obohacoval se všemi dovolenými způsoby, což je to největší dobro, které může každý prokázat svému bližnímu. Původ hesla l.f. ani jeho autor nejsou přesně známi. Krom markýze d'Argenson je uváděn jako autor V. de Gournay či obchodník Colbertovy doby Legendrave. Vzniklo však prý též z pokřiku nespokojených demonstrujících obchodníků, kterým merkantilistická politika znemožňovala svobodné podnikání. Termín se dnes používá: 1. pro označení liberální politiky minimalizující zásahy státu a polit. korporací do ekon. života; 2. pro označení tzv. kapitalismu volné soutěže; 3. pro fyziokratismus (školy l.f.).

laissez-faire laissez faire laissez faire laissez faire

Literatura: viz fyziokratismus, merkantelismus.

Jiří Linhart