Marginalismus

marginalismus – (z lat. marginalia, to z margo = okraj, hranice) – pojem používaný buď pro označení specif. metody, nebo celé školy neoklasické ekonomie. V prvním případě jde o postup v mikroekon. i makroekon. analýze založený na využívání diferenciálního a integrálního počtu; v zásadě jde o zjišťování hypotetických změn jedné veličiny za předpokladu, že se jiná veličina s ní vzájemně závislá bude měnit v určitém rozsahu a tempu, kdežto ostatní okolnosti se měnit nebudou. Prvopočátky marginální (mezní) analýzy jsou spatřovány u A. R. J. Turgota, D. Bernoulliho a D. Ricarda v zákoně klesajících výnosů půdy. Jako synonymum neoklasické školy je m. spojován především s teorií mezního užitku, teorií mezní produktivity, příp. dalšími koncepcemi neoklasické ekonomie.

marginalism marginalisme Marginalismus marginalismo

Literatura: Blaug, M.: Economic Theory in Retrospect. Cambridge 1985; Piettre, A.: Histoire de la pensée économique et analyse des théories contemporaines. Paris 1973.

Marie Cikánková