Mendelova univerzita v Brně

Mendelova univerzita v Brně (1935–1951, 1963–1970, 1990–)

Mendelova univerzita v Brně vznikla v roce 1919 jako Vysoká škola zemědělská, v letech 1994–2009 nesla název Mendelova zemědělská a lesnická univerzita, od roku 2010 současný název. Brněnská Vysoká škola zemědělská byla první českou zemědělskou vysokou školou, na níž byla přednášena sociologie, a to po habilitaci Tomáše Čepaa ze sociologie venkova v roce 1935 (od následujícího roku přednášel rovněž na Vysoké škole zvěrolékařské v Brně). Již rok před Čepem se sice na téže vysoké škole habilitoval ministerský úředník Edvard Reich, ten se však akademické činnosti prakticky nevěnoval. Čepovy přednášky byly ovšem volitelné, sociologie venkova byla jen jednou z řady disciplín, kterou mohli studenti Vysoké školy zemědělské studovat, a nikdy se nestala absolventským oborem. Po druhé světové válce se Čep na Vysokou školu zemědělskou vrátil (1947 řádný profesor), v roce 1951 však byl ve vykonstruovaném procesu odsouzen k dlouholetému vězení, kde také zemřel. Výuka sociologie na Vysoké škole zemědělské tím zanikla. Sociologii začal znovu přednášet v roce 1963 František Křenek v rámci katedry marxismu-leninismu, roku 1965 se pod jeho vedením osamostatnil Ústav sociologie zemědělství a vesnice, později přeměněný na katedru. Jejími pracovníky byli vedle Křenka Antonín Burian a Jana Šindlářová; katedra byla ovšem na počátku tzv. normalizace zrušena a většina jejích pracovníků (vyjma Křenka) musela akademickou sféru opustit. Burian a Šindlářová se na Vysokou školu zemědělskou mohli vrátit v roce 1990, tím byla v rámci nového Ústavu sociologie řízení a psychologie práce obnovena výuka sociologie na této vysoké škole. Ústav byl součástí Provozně ekonomické fakulty, v roce 2008 spolu s dalšími pracovišti přešel na nově vzniklou Fakultu regionálního rozvoje a mezinárodních studií (dnes Ústav sociálního rozvoje, sociologie je vyučována rovněž na Ústavu regionálního rozvoje a veřejné správy i na dalších pracovištích fakulty). Z významnějších sociologů na Mendelově univerzitě od devadesátých let 20. století působili Miroslav Foret a Stanislav Hubík.

Literatura:

Zdeněk Pátek: „Rurální sociologie v období totality. Příspěvek do diskuse.“ Sociologický časopis / Czech Sociological Review 40, 2004: 665–671.

Bedřich Pšír: „Tomáš Čep, první učitel sociologie venkova na VŠZ v Brně.“ Pp. 58–64 in Juliána Obrdlíková (ed.): Brněnská sociologická škola. Socialistická akademie, Brno 1966.

Bedřich Pšír: „O počátcích výuky sociologie venkova na Vysoké škole zemědělské v Brně.“ Pp. 268–273 in Juliána Obrdlíková – Dušan Slávik (eds.): O koncepci dějin československé sociologie. Socialistická akademie, Praha – Brno 1968.

Bedřich Pšír: „Sociologie venkova na Brněnsku ve třicátých letech.“ Jan Tauber – Josef Kolařík (eds.): Historie české a slovenské sociologie venkova. Československá akademie zemědělská, Praha 1969.

Zdeněk R. Nešpor