Metoda typologická

metoda typologická viz typ ideální, typologie