Monokauzalismus

monokauzalismus – tendence vysvětlovat společnost i její vývoj jednou příčinou, což je mj. přístup některých s-gických směrů, které se liší mezi sebou tím, v jaké oblasti spol. života tuto příčinu hledají. Může jí být např. věd. poznání, náboženství, morálka, právo, zvyky, veř. mínění apod. Směry naturalismu vidí tuto příčinu např. v geogr. prostředí, rase, hustotě obyv., boji o život, biol. vlastnostech lidí, instinktech apod. Některé současné s-gické směry ztotožňují onu příčinu s technikou a technologií (viz determinismus technologický).

monocausalism monocausalisme Monokausalismus monocausalismo

Jan Sedláček