Determinismus technologický

determinismus technologický – názor, že pro vznik forem spol. života a pro jejich změny je rozhodující technika a svébytný růst tech. systémů, neboť jakékoliv soc. a praktické problémy mohou být postupně převedeny na tech. problémy a řešeny tech. prostředky. V podstatě jde o přecenění či absolutizaci vlivu techniky a nedocenění úlohy ostatních soc. a praktických faktorů, včetně vztahů vlastnictví. Nedoceňuje se také relativní autonomie techniky a její praktická podmíněnost i kontrola. D.t. má mj. podobu stanoviska, že kterákoli technol. změna s sebou přináší určitou změnu sociální nebo že jakýkoli tech. výkon je bezprostředně praktický. D.t. je spojován s rozvojem velkého průmyslu. V s-gii i dalších vědách je jádrem teorií technokratismu, industriální společnosti či společnosti postindustriální, ale i specif. koncepce kulturní mezery apod. D.t. kritizuje řada sociologů (počínaje C. W. Millsem), futurologů, ekologů apod. K určité revizi d.t. dospívají i někteří jeho dřívější zastánci (D. Bell aj.), kteří hledají soc. limity technol. rozvoje (viz též společnost riziková).

technological determinism déterminisme technologique technologischer Determinismus determinismo tecnologico

Marcela Efmertová
Richard Růžička