Monopol

monopol – (z fr. monopole, to z řec. monos = jediný, poleo = prodávám) – tržní struktura, v níž je určité zboží (nebo služba) nabízeno jediným výrobcem. Monopolista má výsadní postavení, je bez konkurence a libovolně stanoví množství nabízeného zboží (služeb) a cenu. Důsledkem existence monopolních cen dochází k selhání trhu. Protože zákl. vlastností dokonale fungujícího trhu je efektivní alokace zdrojů, deformuje m. tuto alokaci a způsobuje ekon. neefektivnost. Z obav před zneužitím monopolního postavení firem vznikla protimonopolní politika státu, který může jednak zakazovat určité druhy hosp. chování, jednak potlačovat některé hosp. struktury. Existují 3 příčiny vzniku m.: 1. právní ochrana určitých výrobních technologií pomocí patentů; 2. výroba nových specif. výrobků či poskytování nových služeb (dočasný m.); 3. zásah státu (který určitá odvětví, na jejichž uchování, příp. prosperitě má zájem, chrání před konkurencí). M. byly typické pro plánovaná hospodářství bývalých social. států a souvisejí také s tzv. ekonomií nedostatku.

monopoly monopole Monopol monopolio

Nataša Bayerová