Moynihanova zpráva

Moynihanova zpráva – s-gická expertiza vypracovaná D. P. Moynihanem v r. 1964 pro administrativu prezidenta L. B. Johnsona a věnovaná výzkumu černošských rodin žijících v ghettech. Hlavní tezí zprávy je tvrzení, že centrálním problémem černošské menšiny v USA je hluboká krize černošské rodiny; zákl. prostředkem úpravy spol. postavení černochů v Americe a snížení rasového napětí proto nemůže být nic jiného než stabilizace černošských rodin. Představitelé radikální sociologie zprávě vytýkali, že návrhy, které vládě doporučuje, vycházejí z konzervativního předpokladu, že jediným polit. subjektem je mocenská elita, která funguje v rámci existující struktury moci a která podle vlastní vůle rozhoduje o tom, jak a komu rozdělit prostředky, jimiž vládní administrativa disponuje. Radikálové navrhovali, aby toto rozhodování bylo naopak svěřeno těm částem populace, jichž se daný problém přímo dotýká a které také nejlépe své vlastní problémy znají. M.z. spolu s tzv. Camelot projektem byla hodnocena jako nejvýraznější projev technokratického chápání spol. funkcí s-gie. Kritikové zprávy sice správně postihli teor. a ideol. omezení M.z., současně však nedocenili hodnotu shromážděného empir. materiálu. Moynihan sám se v r. 1969 stal poradcem prezidenta R. Nixona. Radikální sociologové posléze sami přistoupili k samostatnému studiu černošské otázky a rasového problému vůbec a učinili z toho jedno ze svých klíčových témat.

Moynihan Report rapport de Moynihan Moynihan Bericht rapporto di Moynihan

Literatura: Moynihan, D. P.: The Negro Family: A Case for National Action. In: Rainwater, L.Yancey, W. eds.: The Moynihan Report and the Politics of Controversy. Cambridge, Mass. 1968; Mucha, J.: Socjologia jako krytyka spoleczna. Warszawa 1986.

Miloslav Petrusek