Naše společnost

Naše společnost (2003–)

Naše společnost 01.jpg

Časopis Naše společnost vydává Centrum pro výzkum veřejného mínění v rámci Sociologického ústavu AV ČR od roku 2003, ročně vychází dvě čísla. Zpočátku sloužil především prezentaci výzkumných výsledků vydavatelského pracoviště, v souvislosti se zavedením recenzního řízení (2007) se časopis více otevřel také externím autorům. Publikuje především studie vycházející z výzkumů veřejného mínění v české společnosti. Prvním šéfredaktorem byl Daniel Kunštát, v současnosti časopis vede Martin Ďurďovič.

Zdeněk R. Nešpor