Nadání

nadání – zpravidla je interpretováno jako soubor mimořádných vloh a schopností, které mohou být dále rozvíjeny (aktualizovány) v talent, tedy ve schopnost podat výjimečný tvůrčí výkon. Někdy se ale n. a talent chápou jako synonyma. Lze definovat různé druhy n.: intelektuální, manuální, uměl., liter., matem., psychol., organizační apod. Není ovšem jednoduché odlišit prvky n. od naučených dovedností a určit podíl n. na výsledném výkonu. Zajímavým s-gickým problémem je např. využití n. jako kulturního kapitálu pro kariérovou dráhu, usměrnění n. k určitým spol. cílům, jeho význam pro seberealizaci i pro získání výlučné soc. pozice, prestiže apod. V čes. s-gii je věnována pozornost především problematice výběru, přípravy a uplatnění „nadané“ mládeže. Jde o problematiku na pomezí zájmu pedagogiky, resp. spec. pedagogiky a psychologie. Studium n. vyžaduje většinou longitudinální výzkum. Klasické výzkumy longitudinálního typu v této oblasti prováděl od 70. l. L. M. Terman.

talent talent Begabung talento, doti personali

Vladimír Čermák