Neolingvistika

neolingvistika – (z řec. neos = nový; lat. lingua = jazyk) – odvětví lingvistiky, které se koncentruje na poznání úlohy jazyka při vytváření kult. svébytnosti nár. společenství. Vzniklo na začátku 20. st. v Itálii a v Německu, hlavním představitelem je K. Vossler. N. spojuje vývoj jazyka s vývojem civilizace. Zákl. ideou je, že v historii jazyka se odráží veškerý duchovní život národa. Z neolingvistických tradic vychází např. rak. teoretik stylistiky L. Spitzer při zkoumání soc. příčin významových posunů ve slovní zásobě.

neo-linguistics néo-linguistique Neolinguistik neolinguistica

Růžena Buchtelová