Nivelizace mzdová

nivelizace mzdová viz diferenciace mzdová, rovnost sociální