Obřad přechodu

obřad přechodu viz obřad iniciační, obřad pohřební