Osobnost bazální

osobnost bazální – (z angl. basic = základní) – psych. profil, resp. typ osobnosti, který se v dané kultuře vyskytuje nejčetněji. Při asymetrickém rozložení případů to nemusí být „průměrný člověk“ dané společnosti. P. R. Hofstätter (1963) použil ve stejné souvislosti termín modální osobnost. Pojem o.b. zavedli R. Linton a A. Kardiner v r. 1939. Druhý jmenovaný srovnával typy o.b. žijících přír. národů se záp. typy a hist. typy s moderními. Sledoval vztahy mezi o.b., charakterem a hodnotovým systémem. O.b. podle něho formují kulturní vzory a hodnotový systém společnosti. Zabýval se také studiem s-gických zvláštností malého města Plainville v centrální části USA, tzv.„deriváty projektivních systémů“, jako jsou náboženství, folklór a „sociální ideologie“, a sledoval jejich vztah k typům o.b.. Dospěl k tomu, že o.b. jsou konfigurací rysů osobnosti a jsou reprezentovány většinou členů dané společnosti. Jsou to vlastně společné, dobře integrované prvky osobnosti, umožňující společná chápání a hodnocení jednotné emociální reakce v situacích, v nichž jsou dány jejich společné hodnoty (R. Linton, 1945). Toto pojetí o.b. bývá považováno za empiristické, v interpretaci dat redukcionistické. Za o.b jsou také označovány základy osobnosti vytvářející se v raném dětství v dimenzi „bazální jistota - bazální úzkost“.

basal personality personnalité de base basale Person, Grundpersönlichkeit personalità di base

Literatura: Kardiner, A.: The psychological frontiers of society. New York 1945; Linton, R.: The cultural basis of personality. New York, London 1945.

Milan Nakonečný