Ostravská univerzita v Ostravě

Ostravská univerzita v Ostravě (1995–)

Ostravská univerzita vznikla v roce 1991 z tamní samostatné Pedagogické fakulty, jednou ze zakládajících fakult byla přitom Filozofická fakulta, sídlící v Reální ulici. Filozofická fakulta se zpočátku orientovala hlavně na humanitní obory, katedra sociologie na ní byla založena v roce 2013 a zatím poskytuje pouze bakalářské studium (Nicole Horáková-Hirschlerová, Jan Kajfosz, Ricarda H. Kramer-Washingtonová). Dalším sociologickým pracovištěm univerzity je Fakulta sociálních studií, která vznikla v roce 2008 z původní katedry sociální práce na Fakultě zdravotnických studií (dnes Lékařská fakulta). Po osamostatnění se fakulta rozdělila na katedry sociálních věd a sociální práce. O vznik katedry v roce 1995 se zasloužil Stanislav Hubík, který byl také jejím prvním vedoucím, a jeho nástupce v této funkci Oldřich Chytil. Ten se stal i prvním děkanem Fakulty sociálních studií, v současnosti tuto funkci zastává Alice Gojová. Na katedře a později samostatné fakultě ze sociologů dlouhodobě působili a působí rovněž Lubor Hruška-Tvrdý, Jan Keller, Ivana Loučková a Dana Sýkorová.

Zdeněk R. Nešpor