Přírůstek populační

přírůstek populační viz bilance obyvatelstva, reprodukce demografická