Bilance obyvatelstva

bilance obyvatelstva – (z it. bilancia = váha, rovnováha; původně z lat. bilanx = dvojmiska) – zjišťování početního stavu obyvatelstva v intercenzálním období, tj. mezi dvěma sčítáními lidu. Vychází se ze sčítání lidu a z běžné evidence přirozené měny, tj. evidence počtu živě narozených a zemřelých, a z evidence migrace, tj. počtu vystěhovalých a přistěhovalých. Uvažujeme-li otevřenou populaci, pak celkový populační přírůstek se skládá z přirozeného přírůstku, někdy označovaného jako bilance přirozené měny (či bilance narozených a zemřelých), a z migračního salda, označovaného někdy jako bilance migrace (tj. bilance přistěhovalých a vystěhovalých). B.o. se obvykle neomezují jen na stanovení celkového počtu obyv. v dané územní jednotce, ale zahrnují i různé ekon. a soc. struktury, zejm. bilanci zdrojů pracovních sil. V případě, že výchozí údaje pro bilancování jsou nedostatečné nebo nejsou vůbec k dispozici, počet obyv. v intercenzálním období se odhaduje podle předpokládaného přírůstku.

balance of population balance démographique, état de la population Bevölkerungsbilanz bilancio demografico, stato della popolazione

Literatura: viz demografie.

Květa Kalibová