Měna přirozená

měna přirozená – pojem používaný v demografii pro vyjádření procesů rození a vymírání lidských populací, pro spojení dvou zákl. složek demografické reprodukce (podrobněji viz porodnost, úmrtnost, události demografické). M.p. souvisí pouze s přirozenou obnovou populace, tj. při vyloučení migrace. V širším pohledu se někdy do m.p. zahrnuje i sňatečnost, rozvodovost a nemocnost, v některých zemích i uznání otcovství apod.

balance of birth and death mouvement naturel de la population natürlicher Wachstum, stabile Bevölkerung movimento naturale della popolazione

Literatura: viz demografie.

Květa Kalibová