Předsudky národnostní

předsudky národnostní – iracionálně založené postoje, obvykle afektivně podbarvené, vůči určitým národům (etnikům). Autoři se neshodují v odpovědi na otázku, zda existují p.n. pouze záporné (hostilní) nebo i kladné (nekriticky zaměřené). Přesvědčivější je druhé stanovisko, které chápe p.n. jako emocionálně podmíněný postoj pro nebo proti určitému národu (etniku) a jeho příslušníkům. Důvodem je pouze to, že dotyčný náleží k určitému národu a jsou mu tedy připisovány záporné nebo kladné vlastnosti u daného národa apriori předpokládané (viz též charakter národní). P.n. se jeví jako pevné stanovisko, jakákoliv diskuse o jeho správnosti či pravdivosti není připuštěna, jeho zastánce jej hájí za každou cenu, logické argumenty jej neovlivňují. P.n. mohou vést k přesvědčení o vlastní nadřazenosti, resp. nadřazenosti vlastního národa, ale také k odmítání rozdílů mezi příslušníky některých národů (etnik). Může se objevit i snaha přejít do „nadřazené skupiny“ (v historii viz např. tendenci některých Židů zdůraznit své němectví nebo sklon některých imigrantů být angličtější než Angličané apod.). P.n. jsou obdobou rasových předsudků a jsou součástí předmětu studia rasismu v širším smyslu.

national prejudices préjugés nationaux (ethniques) Nationalitätenvorurteile pregiudizi etnici

Tomáš Novák
Věra Capponi