Převrat státní

převrat státní – násilná změna vlády, zpravidla bez dalších důsledků ve struktuře společnosti (na rozdíl od revoluce). V rámci širšího revol. procesu (jako je např. série státních převratů během prvních desíti let Velké fr. revoluce) nebo při importu revoluce zvnějšku však může p.s. sehrát klíčovou roli pro další vývoj převratných sociálních změn (viz např. státní převrat v Československu v únoru 1948).

coup d'état coup d'Etat Staatsstreich colpo di Stato

Literatura: viz revoluce.

Jaroslav Krejčí