Pastouška

pastouška – též pastuška – původně obydlí obecního pastýře, tzv. slouhy (obvykle malý dům se světnicí a chlévem, stojící buď na návsi, nebo za vsí). Po zániku obyčeje společné pastvy hosp. zvířectva na obecních pastvinách ve 2. polovině 19. st. se z p. stalo obydlí pro chudinu, reprezentující jednoduchý systém péče o chudé na vesnici. Některé obce stavěly pro obecní chudé i zvl. domky. Potřebné výdaje byly obvykle hrazeny z obecní pokladny, stravu získávala chudina chozením „po střídě“ podle pořadních knížek a žebrotou. Hist. patřily p. mezi první veř. stavby sloužící soc. účelům, resp. řešení problému chudoby.

village poor-house bergerie, petite maison du serviteur communal Hirtenhütte

Literatura: Brož, J.: Obydlí chudých na vsi. Věstník Českého zemědělského muzea, 15, 1942, č. 4; Štěpán, L.: Chalupy, zemědělské a technické stavby lidu na Chrudimsku. Pardubice 1987.

Jan Maňas