Pauperizace

pauperizace – (z angl. pauperisme, to z lat. pauper = ubohý) – proces, v jehož průběhu dochází k absolutnímu či relativnímu chudnutí části obyvatel určité společnosti. Proces masové p. doprovázel počáteční fáze rozvoje průmyslové revoluce a kulminace tohoto procesu v zemích záp. Evropy v 1. polovině 19. st. vedla zakladatele marxismu k myšlenkové prolongaci tohoto trendu. Podle jejich předpokladu se měla stát postupující p. stále širších vrstev obyv. jedním z rozhodujících impulsů social. revoluce. Nárůst četnosti a významu středních vrstev, k němuž dochází zejm. od prvé poloviny 20. st. ve všech industrializovaných společnostech, tezi o masové p. vyvrátil. V souvislosti s otázkou chudoby a bídy spojené se vzestupem dlouhodobé nezaměstnanosti a s přílivem imigrantů do vyspělých zemí se dnes neužívá výraz p., nýbrž výraz marginalizace, který lépe vystihuje vykořeněnost a soc. bezbrannost těch, které chudoba vylučuje ze společnosti blahobytu.

pauperization paupérisation, appauvrissement Pauperismus pauperizzazione

Jan Keller