Plutokracie

plutokracie – (z řec. plútos = bohatství; kratos = moc, vláda) – doslova vláda bohatých. Je to jedna z forem vlády, kdy polit. moc je v rukou nejzámožnějších osob, které rozhodujícím způsobem ovlivňují chod státních záležitostí. V současnoti jsou za plutokratické označovány ty státy, v nichž nejmajetnější vrstvy obyv., činné v rozhodujících odvětvích ekonomiky a státního aparátu, soustřeďují ve svých rukou faktickou, prakticky jen těžko kontrolovatelnou polit. moc. Obdobnou formou vlády je oligarchie.

plutocracy ploutocratie Plutokratie, Geldherrschaft plutocrazia

Jaroslav Bubeník