Podněty podprahové

podněty podprahové viz podvědomí, projekce podprahová