Pohanství

pohanství – (z lat. paganus = vesničan, venkovan) – mimověd. termín označující původně z pozice křesťanství jakékoliv jiné náboženství s výjimkou judaismu (Židé byli považováni za „Hospodinův lid staré smlouvy“). Později se pojem p. užíval hlavně pro náboženství neslučitelná s monoteismem. Běžně ale byl za pohana považován kromě židů každý, kdo neprošel iniciačním obřadem křtu. Pojem se používal i jako hanlivé pojmenování „neznaboha“. Na obrácení pohanů na křesťany bylo zaměřeno misionářství. V moderní době pojem p. křesťanství neužívá. Ale i jiná monoteistická náboženství mají ve své tradici termíny významově podobné p.: např. v islámu je to aur (gebr, kafir), v judaismu goj.

paganism paienisme Heidentum paganesimo

Dalibor Papoušek