Monoteismus

monoteismus – (z řec. monos = jediný; theos = bůh) – forma náboženství vyznačující se vírou v existenci jediného (transcendentního) Boha a zároveň popíráním jiných bohů, resp. bohů jiných náboženství (viz též pohanství). Podle evolučních teorií m. vyrostl na půdě polyteismu a henoteismu a úzce souvisí s integrativními polit. procesy, s formováním společností, národů, států. Je považován za vývojově nejvyšší formu náboženství. Příznačný je pro judaismus, křesťanství a islám. Ani jedno z těchto náboženství však nenaplňuje jeho důslednou teor. představu.

monotheism monothéisme Monotheismus monoteismo

Dalibor Papoušek