Pole sociální

pole sociální viz teorie pole, ustanovka