Ustanovka

ustanovka – (rus. termín znamenající čes. nastavení či zaměření, ale nepřekládá se) – je to bazální naladění lidské osobnosti na mezilidské situace, obecně charakteristický modus subjektivního nasměrování mysli v mezilidských vztazích. U. se podobá stylu jednání. Je to ústřední pojem tzv. tbiliské školy v soc. psychologii, popsaný jako všeob. platný psychol. jev vyskytující se jak ve vnímání, tak v motivaci, v myšlení a jednání, důležitý faktor určující vztahy osobnosti v soc. poli. U. vzniká mezilidskou kooperativní činností ve dvou zákl. rozměrech zpracování informací: v impulzívní rovině a v rovině objektivace. V první rovině vzniká nevědomé zaměření mysli vůči lidem, událostem, situacím a utváří se charakteristický automatický sklon člověka reagovat typickým způsobem v typických situacích. Druhá rovina vzniká interakcí subjektu se situací. Podle D. N. Usnadzeho, zakladatele gruzínské školy, jsou postoje a u. lidské osobnosti v soc. poli zpravidla nevědomé, ale ukazují se v jednání a spolumotivují vědomé chování lidí.

set oustanovka Einstellung

Literatura: Bessoznatělnoje (The Unconscious) (sborník z mezinárodní konference o výzkumu nevědomí). Tbilisi 1983.

Michal Černoušek