Polygynie

polygynie – forma manželství, ve kterém je manželovi povolena více než jedna manželka. Je to běžná varianta polygamie, která se vyskytuje v mnoha kulturách světa podstaně častěji než polyandrie. Obvykle je p. vyhrazena pro starší a mocnější muže, v řadě případů je výlučným privilegiem vůdců nebo náčelníků. P. má pro muže značné výhody nejen pro možnost mít více dětí, ale také proto, že široký okruh příbuzných jeho žen je povinnen poskytovat mu značnou ekon. podporu. Při studiu p. věnují antropologové zvl. pozornost způsobům řešení konfliktu zájmů mezi spolumanželkami a jejich dětmi v širším ekon. a polit. kontextu.

polygyny polygynie Polygynie poliginia

Literatura: Bohnnan, P.Middleton, J.: Kinship and Social Organization. New York 1968.

Václav Soukup