Populacionismus

populacionismus – směr propagující rychlý početní růst obyvatelstva, rozvíjející se zejm. v rámci merkantilismu. Jeho představitelé považovali vzrůst obyv. za první a zákl. předpoklad moci a blaha státu. V. de Mirabeau (1756) dokazoval, že síla národa je podkopána, jakmile jeho populace početně upadá. P. je v podstatě teorií protikladnou malthuziánství. Jeho prvky najdeme v různých pronatalitně orientovaných populačních politikách.

populationism populacionnisme Populationismus popolazionismo

Literatura: viz demografie, politika natalitní.

Zdeněk Pavlík