Potratovost

potratovost – spec. typ úmrtnosti, a to úmrtnost plodu v době od koncepce do takového vývojového stadia, než se plod považuje za dítě. P. úzce souvisí i s porodností, resp. mrtvorodností. Při analýze procesu p. se sleduje výskyt potratů ve vztahu k celé populaci, k ženám v reprodukčním věku nebo k živě narozeným dětem. Nejjednodušším ukazatelem p. je hrubá míra p., definovaná jako počet potratů na 1 000 obyv. středního stavu. Počítá se též podíl potratů na 100 ukončených těhotenství (v praxi se ale počet těhotných nahrazuje počtem narozených a počítá se index potratovosti podle věku). Zjišťuje se také vztah úrovně p. a délky těhotenství (u samovolných potratů). Proces p. se jako tzv. prenatální úmrtnost sleduje pomocí úmrtnostních tabulek. Pro výzkum plánovaného rodičovství je důležité sledování p. podle počtu již narozených dětí. Spontánní p. se vyskytuje relativně častěji u žen bezdětných a jednodětných. Samovolnou p. zjišťuje zdravotnický výzkum. S-gie, resp. sociologická demografie (též diferenční s-gie) se zabývá soc. a psychosoc. faktory ovlivňujícími p., což je důležité zejm. při současné tendenci růstu p. Vývoj ukazatelů p. vstupuje do úvah o natalitní politice. Podporování p. je tradičním protinatalitním opatřením. Mezinár. srovnání p. je obtížné pro nejednotnost vedení statistik. V čes. zemích je evidována p. relativně přesně a je soustavně sledována.

abortion rate taux d'avortements Schwangerschaftsabtreibungsziffer abortività

Literatura: viz demografie.

Květa Kalibová