Právo na práci

právo na práci – zákl. pracovněprávní úprava pol. pracovních vztahů, zahrnutá obvykle v ústavě nebo jiných zákl. zákonech tátu. V social. režimech bylo p.n.p. chápáno jako zákl. ústavní právo a právní nárok každého občana na pracovní poměr, v praxi čato dokonce jako právo jednotlivce pracovat v profei a organizaci podle vlatní volby a oučaná povinnot tátu tuto volbu zaručit. Běžně je p.n.p. chápáno jako právo na zaměstnání a povinnost státu podporovat zaměstnanost a vznik pracovních míst. Získání p.n.p. bylo častým heslem děl. a odborových hnutí.

right to work, job security droit au travail Recht auf Arbeit diritto al lavoro

Jitka Havlová