Pravidlo o pořadí a velikosti

pravidlo o pořadí a velikosti – pravidlo, které říká, že v libovolné zemi nebo v dostatečně velké oblasti platí zákonitost, že druhé největší město má zpravidla polovinu obyv. města největšího, třetí město má třetinu, čtvrté čtvrtinu, páté pětinu obyv. největšího města atd. (formálně to lze zapsat jako Pr = P1 : r, kde Pr je velikost r-tého města, P1 velikost prvního města a r je pořadí uvažovaného sídla při sestupném uspořádání). P.o p.a v. je v řadě zemí používáno k popisu velikostního uspořádání sídel a je známé též pod názvem Zipfovo pravidlo. Velikostní rozložení měst blízké tomuto pravidlu lze nalézt v mnoha zemích (např. v USA, Ukrajině, Polsku), v jiných zemích (např. v bývalé ČSFR, Maďarsku, Rumunsku) však exitují značné odchylky, vysvětlované skladbou průmyslu, stupněm zapojení do mezinár. obchodu, tradicemi, malou integrovaností území apod.

rule of succession and size règle du rang (de l'ordre) et de l'étendue Regel der Ordnung und Grösse regola di successione e dimensione

Literatura: Zipf, G. K.: Human Behavior and the Principle of Least Effort: an Introduction to Human Ecology. Reading, Mass 1949.

Eva Heřmanová