Procedura komparativní

procedura komparativní – (z lat. procedere = postupovat, pokračovat) – též procedura komparační – pojmy používané pro takové organické propojení srovnávací metody s cílem výzkumu, které celou výzkumnou strategii podřizuje zájmům komparace, činí ze srovnávací metody hlavní metodu a její nasazení strukturuje do řady na sebe navazujících kroků (logicky, tech. i org.). P.k. nebývá řazena mezi hlavní výzkumné procedury. Je příznačná pro tzv. komparativní výzkum, resp. pro komparativní sociologii.

comparative procedure procédure comparative komparatives Verfahren procedura comparativa

Literatura: viz sociologie komparativní, výzkum komparativní.

Alena Vodáková