Prognóza varovná

prognóza varovná – typ prognózy soustřeďující se na nežádoucí možnost rozvinutí stávajících negativních spol. jevů v budoucnosti, která se tak stává signalizací ohrožení. P.v. plní diagnostickou a mobilizační funkci. Dnes by měla přispět např. k tomu, aby se problémy ochrany a tvorby životního prostředí nezačaly řešit s příliš velkým časovým zpožděním. P.v. dodává návrhům změn strategii řízení (na úrovni podniku, města, společnosti, v globálním měřítku), směr a věcnou argumentaci. Bez p.v. by nebylo ani prognóz žádoucího vývoje. Někdy se p.v. ztotožňuje s tzv. prognózou pasivní, vycházející z předpokladu, že budoucnost je prostou prolongací minulosti. Důvod je zjevný – neměnnost strategií řízení (předpoklad pasivní prognózy) nemůže v dlouhodobé perspektivě nesignalizovat závažné rozvojové ohrožení – anebo naopak: pasivní prognóza může být chápána jako elementární typ prognózy varovné.

warning forecasting pronostic prémonitoire (d'avertissement) warnende Prognose previsione premonitrice

Literatura: Zeman, M.: První výsledky pasívní prognózy společenské dynamiky ČSSR do roku 2000. Ekonomický časopis, 36, 1988, č. 7.

Fedor Gál