Protekcionismus

protekcionismus – (z lat. protectio, to z protegere = krýt, přikrývat) – typ hospodářské politiky zaměřené na podporu a ochranu nár. hospodářství. P. se realizuje komplexem obchodních a polit. opatření (cla, dovozní kvóty, zákazy dovozu), jejichž cílem je chránit vnitřní trh před zahraniční konkurencí. P. se vyvíjel podle charakteru hosp. politiky v jednotlivých vývojových etapách tržní ekonomiky. Za hlavní etapy tohoto vývoje lze považovat: merkantilismus, výchovný p. (ochraňuje rozvíjející se odvětví), ofenzívní p. (ochraňuje vyspělá odvětví pronikáním na cizí trhy za pomoci dumpingu) a kolekt. p., charakteristický pro období internacionalizace a integrace hosp. života (hosp. politika ES apod.).

protectionism protectionnisme Protektionismus protezionismo

Aleš Lisa