Proxemika

proxemika – (z řec. xenos = cizí) – vědní disciplína, která se zabývá studiem interpersonální prostorové distance, tj. rolí prostorové vzdálenosti v sociální interakci. Jedním ze zakladatelů p. je Edward T. Hall, jehož kniha Skrytý prostor (1966) patří k zákl. pracím oboru. Hall založil p. na svých srovnávacích kult.-antropol. studiích a na zjištěních etologických a doložil, že prostorové chování se v různých kulturách význ. odlišuje, je odlišně kult. vzorcováno a učení prostorovému chování je důležitou součástí socializace. Zajímavá jsou Hallova srovnání prostorového chování Němců, Angličanů a Francouzů, Japonců a Arabů, analýzy role literatury a umění v percepci prostoru atd. V p. se mj. rozlišuje tzv. prostor intimní (fyzická láska, souboj), osobní (interakce s přáteli a známými), soc. (formální spol. styky) a veř. Řada podnětů p. vstoupila do sociobiologie, zejm. v analýzách tzv. teritoriálního chování.

proxemics proxémique Proxemik prossemica

Literatura: Hall, E. T.: The Hidden Dimension. New York 1966.

Miloslav Petrusek