Psychometrika

psychometrika – (z řec. metron = míra, verš) – starší název pro používání psychologických testů, stavějící na předpokladu měřitelnosti psych. (mentálních) procesů a výkonů (především v pracovní činnosti), způsobilosti k pracovnímu výkonu, spec. schopností, dovedností apod. Metodol. základnou p. byla dříve rozšířená a obecně přijímaná koncepce psychofyziky, podle které se duševní pochody měly měřit stejně jako pochody fyzikální. Některé snahy p. převzala experimentální psychologie. Jako psychometrické metody se někdy také označují aplikace matematiky a statistiky na příslušné otázky psychol. výzkumu. Ve starší literatuře se lze také setkat se synonymním výrazem pro p., s tzv. psychotechnikou.

psychometrics psychométrie Psychometrie psicometria

Michal Černoušek