Rebelie

rebelie – (z lat. rebellio = vzpoura) – pejorativní označení vzpoury, např. typu povstání, z hlediska odpůrců. Angl. puritánská revoluce byla např. svými odpůrci nazývána Velkou rebelií. Podobně bylo r. nazýváno povstání čes. šlechty proti Ferdinandovi II., které zahájilo třicetiletou válku, ale i lidové bouře jakékoli povahy. Ve specif. s-gickém smyslu použil pojem r. R. K. Merton (viz retreatismus).

rebellion rébellion Rebellion ribellione

Literatura: viz revoluce.

Jaroslav Krejčí