Reciprocita perspektiv

reciprocita perspektiv – (z fr. perspective, to z lat. perspectus = průhled) – důležitý pojem A. Schutzovy fenomenologické sociologie postavený na tom, že důsledkem odlišné biografické situace každého konkrétního člověka je to, že každý vidíme svět z odlišné perspektivy; soužití ve světě je však možné proto, že tyto perspektivy jsou hypoteticky zaměnitelné. Teze o r.p. tedy vlastně říká, že předpokládám, že moji bližní vnímají stejný svět jako já a jednají v něm na svých místech podobně jako já jednám na svém místě. Kdybychom si vyměnili své pozice, já bych viděl svět tak, jak jej nyní vidí jiný, a jiný by jej viděl tak, jak jej vidím nyní já. Hypotéza r.p. je základem představy o intersubjektivitě soc. světa. Proti ideji r.p. namítá zejm. sociologie vědění, že taková zaměnitelnost je skutečně ryze hypotetická, ve skutečnosti však není možná. Právě to, že své pozice nemůžeme libovolně zaměnit, způsobuje, že soc. svět, který je nám jako celek objektivně společný, odlišně nejen vnímáme, ale odlišně v něm především jednáme.

reciprocity of perspectives réciprocité des perspectives Reziprozität von Perspektiven reciprocità delle prospettive

Miloslav Petrusek