Reflex podmíněný

reflex podmíněný viz podmiňování, učení